Vyhľadať
Close this search box.

Premenné dopravné značky (PDZ)

Značky s prevádzkovými informáciami (ZPI)

Svetelná signalizácia výstražná a regulačná (SS)

Zariadenia dopravného prieskumu

Uzatvorený televízny okruh

Meteorologické zariadenia pre riadenie dopravy

Telefóny núdzového volania

Kontrola a detekcia vozidiel s nebezpečným nákladom (ADR)

Líniové riadenie dopravy

Vodiace osvetlenie cestných tunelov

Sieťové a uzlové riadenie dopravy

Premenné dopravné značky (PDZ)

Značky s prevádzkovými informáciami (ZPI)

Svetelná signalizácia výstražná a regulačná (SS)

Zariadenia dopravného prieskumu

Uzatvorený televízny okruh

POPIS:

Zariadenie s LED modulmi, ktoré zobrazuje rôzne symboly dopravných značiek, pričom zobrazené symboly je možné v čase meniť pokynmi nadradeného systému.

POPIS:

Zariadenie s LED modulmi, ktoré zobrazuje rôzne informácie a pokyny pre vodičov v textovej alebo vo  forme  grafických symbolov (piktogramov), ktoré nie sú dopravnými značkami, pričom zobrazené symboly a texty je možné v čase meniť pokynmi nadradeného systému.

POPIS:

Je tvorená svetelnými signálmi, obsahujúcimi jeden alebo viac kruhových svetelných signálov červenej alebo žltej farby. Slúži na zakázanie vjazdu do úsekov alebo ako doplnková výstražná signalizácia v prípade výskytu nebezpečenstva ako sú riziko námrazy, kolóny a pod. . Svetelné signály sa budujú buď ako súčasť návestných rezov PDZ, resp. ZPI, alebo ako samostatné návestné rezy.

POPIS:

Zariadenie dopravného prieskumu sú technologické zariadenia vybavené snímačmi, ktorých účelom je zbierať údaje o pohybe vozidiel a tieto údaje určitým definovaným spôsobom spracovávať.

Podľa účelu použitia sa delia na:

  • Automatické sčítače dopravy

Zariadenie, ktoré pomocou detektorov vykonáva dopravné prieskumy na dopravno – inžinierske spracovanie.

  • Analyzátory dopravného prúdu

Zariadenia, ktoré prostredníctvom detektorov permanentne vykonáva okamžitý dopravný prieskum za účelom získavania údajov potrebných pre líniové, alebo sieťové riadenie dopravy.

  • Detektory dopravných udalostí

Zariadenie, ktoré musí prostredníctvom svojich detektorov permanentne vykonávať okamžitý dopravný prieskum, ktorého účelom je identifikácia určených dopravných udalostí (napr. vozidlo v protismere, stojace vozidlo, …)

POPIS:

Technologické zariadenie určené pre snímanie a zaznamenávanie obrazovej informácie v reálnom čase a jej permanentné zasielanie do nadradeného systému. Obraz z kamier je zobrazovaný na operátorskom pracovisku podľa požiadaviek operátorov.

POPIS:

Zariadenie, ktoré pomocou jednotlivých senzorov získavajú údaje o aktuálnom stave vozovky a počasia. Senzory sú pripojené do nadradeného systému, ktoré v prípade vyhodnotenia nebezpečného meteorologického javu  automaticky upravia jednotlivé dopravné symboly na premenlivých dopravných značkách.

POPIS:

Zariadenia inštalované na diaľniciach, ktorých účelom je priame spojenie účastníka cestnej premávky so správcom daného úseku v prípade núdze. Zariadenie je pripojené do nadradeného systému, vďaka ktorému vie lokalizovať účastníka cestnej premávky v núdzi a okamžite poslať potrebnú pomoc na dané miesto.

POPIS:

Je to samostatný uzatvorený systém zabezpečujúci automatickú detekciu, záznam a uchovávanie údajov o vozidlách prepravovaných nebezpečné veci. Systém kontroly ADR je prepojený na centrálny riadiaci systém tunela, vrátane vizualizácie pre zobrazenie informácie o tom, že do tunela vošlo vozidlo prepravujúce ADR a následne ho opustilo.

POPIS:

Vodiace osvetlenie komunikácie v tuneli je realizované aktívnymi obojsmernými dopravnými gombíkmi na báze technológie LED. Aktívny dopravný gombík je vyhotovený tak, aby farba vyžarovaného svetla bola z jednej strany žltá a z druhej strany biela. LED gombíky sa umiestňujú na oboch stranách tunela vo vzdialenosti 25m.

POPIS:

Jedná sa o centralizované riadenie dopravy pomocou návestných rezov PDZ  usporiadaných v jednej línii. Systém pomocou dopravných zariadení (analyzátor dopravného prúdu, meteorologické zariadenie, …) sníma aktuálnu dopravnú situáciu a stav povrchu vozovky. Nadradený systém na základ týchto údajov z jednotlivých zariadení automaticky zabezpečuje: 1. riadenie najvyššej dovolenej rýchlosti, 2. poskytovanie výstrah, 3. riadenie jazdy v jazdných pruhoch, 4. regulovanie intenzity na vjazdoch do úsekov, 5. uzatváranie úsekov

POPIS:

Sieťové riadenie dopravy slúži na optimalizáciu rozdelenia dopravných prúdov v rámci siete pozemných komunikácii. Riadenia zabezpečuje v prípade dopravnej nehody alebo inej udalosti obmedzujúcej okamžitú kapacitu z niektorých úsekov dopravnej siete presmerovanie dopravy po alternatívnych trasách pomocou tabúľ ZPI.

Meteorologické zariadenia pre riadenie dopravy

Telefóny núdzového volania

Kontrola a detekcia vozidiel s nebezpečným nákladom (ADR)

Vodiace osvetlenie cestných tunelov

Líniové riadenie dopravy

Sieťové a uzlové riadenie dopravy

Posúvame sa dopredu

Záruka kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti

Systémové riešenia

Najnovšie technológie

Rýchla dodávka služieb

Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás

Naši špecialisti Vám pripravia ponuku na mieru

Najnovšie projekty

I/18 Prešov – Lipníky

Objekt: Sčítače dopravy Lokalita: Prešov Termín: 2023 Odberateľ: Swietelsky Slovakia, s.r.o. Investor: Slovenská správa ciest Predošlé Ďalšie