2
Vyhľadať
Close this search box.

Meteorologické meracie stanice

Výstražné a informačné zariadenia

Proti námrazové zariadenia

Manažment inteligentných dopravných systémov, cestných senzorov a výstrah

Meteorologické meracie stanice

Výstražné a informačné zariadenia

POPIS:

Cestné meteorologické zariadenia sú určené pre podporu výkonu a riadenia zimnej údržby na pozemných komunikáciách. Zariadenia sú vybavené modernými snímačmi pre zisťovanie stavu povrchu vozovky, doplnené o senzory zrážok, smeru a rýchlosti vetra, teploty a vlhkosti vzduchu. Zariadenia sú nástrojom na  zvýšenie spoľahlivosti a efektivity výkonu zimnej údržby.

POPIS:

Výstražné a informačné zariadenia sú systémy, ktoré poskytujú vodičom okamžitú informáciu pred možným  rizikom tvorby námrazy na povrchu cesty. Varovanie a informácia  o riziku môže byť generovaná priamo na mieste cestnou meteorologickou stanicou alebo vytvorená cestným meteorologickým systémom, na základe predpovedí. Následne výstraha je vodičovi poskytnutá systémom výstražných blikavých žltých svetiel alebo pomocou PDZ a ZPI.

POPIS:

Protinámrazové zariadenie je systém, ktorého  účelom  je automaticky reagovať na  riziko vzniku námrazy na vozovke  s  následným vykonaním protiopatrení. Systém je založený na jednoduchom princípe. Keď cestná meteorologická stanica zistí riziko námrazy na ceste, protinámrazové automatické zariadenie tvorené systémom striekacích dýz zabudovaných priamo vo vozovke, zabezpečí rozstrekovanie roztoku soľanky priamo na povrch cesty. Následne pohybujúcimi sa vozidlami po komunikácii je soľanka postupne roznášaná po povrchu cesty, čím dochádza k nasledovnému ošetreniu časti komunikácii vybavenej týmto systémom.

POPIS:

Systém MIRSA, ktorý poskytuje správcom ciest okamžitý prehľad o stave ciest a aktuálneho počasia. Zároveň zobrazuje  údaje od cestných meteorologických staníc, riziká tvorby námrazy na vozovke, ktorý je prezentovaný  stupňom šmykľavosti, predpovede počasia a zrážok, výstrahy,  kamerové  a  radarové snímky. Systém umožňuje riadiť výstražné a informačné zariadenia, ktoré  upozorňujú  vodičov na možné vzniknuté riziká v závislosti na vývoji poveternostných podmienok.

Proti námrazové zariadenia

Manažment inteligentných dopravných systémov, cestných senzorov a výstrah

Posúvame sa dopredu

Záruka kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti

Systémové riešenia

Najnovšie technológie

Rýchla dodávka služieb

Chcete vedieť viac?

Kontaktujte nás

Naši špecialisti Vám pripravia ponuku na mieru

Najnovšie projekty

I/18 Prešov – Lipníky

Objekt: Sčítače dopravy Lokalita: Prešov Termín: 2023 Odberateľ: Swietelsky Slovakia, s.r.o. Investor: Slovenská správa ciest Predošlé Ďalšie